banner
Homepage | Journalistiek | Tekstschrijven | Communicatieadvies | Contact
Kleurentherapie

De invloed van kleur

Kleuren hebben meer invloed op je dan je misschien zou denken; de energie van de kleuren werkt in op de fysieke gesteldheid maar ook op het geestelijk functioneren. Je kunt ,,geraakt’’ worden door een kleur die je heel prettig vindt maar je kunt ook weerstand voelen bij een kleur. Daarbij: kijk eens naar de kleur van wat u vandaag aan hebt aan kleren: onbewust kies je wat bij je stemming of bij je behoefte past. Kijk ook eens naar de inrichting van uw huis of de kleur van de bloemen die u in je tuin hebt geplant. Pas als u echt gaat letten op de kleuren om u heen, zult u de invloed herkennen en gaan voelen. homepage

Van daaruit is het eigenlijk maar een kleine stap naar het gebruiken van kleur voor het herstellen van de eigen balans, die door wat voor omstandigheden dan ook zowel fysiek als emotioneel verstoord kan zijn. Met kleurentherapie gebruiken we de trilling van de kleur om het lichaam haar eigen herstel in werking te laten zetten.
Maar ook het zelf werken met kleuren kan helend werken om bijvoorbeeld bepaalde periodes in uw leven of situaties te herkennen of te verwerken. Dat doen we in kleurenworkshops, waar u zelf aan de gang gaat met kleur.

Kleurentherapie

Elke kleur heeft zijn eigen energie, zijn eigen trilling. Aangezien eigenlijk alles om ons heen uit energie bestaat, spelen ook de trillingen van kleuren daar steeds doorheen. Wellicht weet u dat zich in uw lichaam zeven energiecentra bevinden, de zogenaamde chakra’s. Elk van die chakra’s heeft zijn eigen kleur, van beneden naar boven oplopend van rood naar oranje, geel, groen, blauw en violet. Elk chakra staat bovendien weer in verband met bepaalde organen en klieren maar ook met de emotionele gemoedstoestand.

En dan komen we bij de kleurentherapie. Als chakra’s uit evenwicht zijn, voelt u zich ook zelf uit evenwicht en kunt u pijnklachten, kwalen en ziektes ontwikkelen. Door het juiste gebruik van kleur op een bepaald chakra kan het evenwicht hersteld worden: ofwel een chakra moet wat getemperd worden in kleur ofwel het moet wat worden aangezet. Natuurlijk is het allemaal een samenspel van chakra’s en van energieën en ligt het allemaal wat ingewikkelder dan dit, maar het is wel de basis van een genezingsproces met behulp van de trillingen van kleuren.
Kleurentherapie is geen ‘’zweverige’’ therapie: je kunt namelijk pas met de fijngevoelige energieën werken als je daarnaast heel stevig geaard bent. Kleurentherapie is in feite niets anders dan gebruikmaken van de middelen die we om ons heen hebben.

Werkwijze

Komt u bij mij voor een behandeling hebben we eerst een gesprek waarin de reden van uw komst ter sprake komt, uw klachten maar ook wat verder van belang kan zijn voor een behandeling. Ik ga er vanuit dat emotionele en fysieke klachten direct met elkaar verbonden zijn. Ik neem een uitvoerige anamnese af en daarnaast krijgt u een vragenlijst waaruit ik uw sterke en zwakke chakra’s (kleuren) kan afleiden. Met alle gegevens bij elkaar maak ik een behandelplan dat bestaat uit drie sessies die binnen twee weken uitgevoerd moeten zijn. Ik ga uit van het principe dat het lichaam soms een zetje nodig heeft om weer in balans te komen om het vervolgens weer zelf op te pakken (hetzelfde als met homeopathie). Ik kies dus niet voor langdurige trajecten, waarin de mogelijkheid ontstaat dat u afhankelijk van een therapie wordt. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid de sessies uit te breiden of in een later stadium te herhalen.
Tijdens de kleurentherapiesessie krijgt u onder andere rechtstreeks straling met gekleurd licht op bepaalde chakra’s toegediend, dit ondersteund door de werking van kristallen, maar u wordt ook in totaliteit in een afwisseling van een paar kleuren licht gelegd.
Buiten de werking van de behandeling heeft alleen al het ondergaan ervan een weldadige ontspannen uitwerking op cliënten. U krijgt meestal nog wat tips en adviezen mee voor de komende dagen.

Aanvullend op reguliere artsen homepage

Het kan voorkomen dat er veel emoties loskomen, zodat een doorverwijzing naar een psycholoog noodzakelijk is. In geval van maar enige twijfel zal ik u doorverwijzen. Daarbij dient ook uitdrukkelijk gezegd dat kleurentherapie de reguliere artsen niet overbodig maakt. Het is een (aanvullende ) therapie die bij velen een zeer doeltreffende uitwerking heeft, maar die mag niet worden gezien als vervanging van reguliere artsen.

Mineke de Vries is ingeschreven bij de STIBAG (Stichting ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).

Kleurenworkshops

Zelf werken met kleuren kan ook zeer helend werken. In workshops kun je daarmee aan de slag. Door bijvoorbeeld periodes of situaties in je leven terug te brengen in kleur en vorm kun je je eigen levensverhaal vertellen en interpreteren. Je krijgt een korte inleiding over de symboliek en het effect van kleur en gaat daarna zelf aan de slag.

Je levensverhaal in Afrikaanse stijl en kleur

In deze workshop schilder je je levensverhaal in door jou gekozen kleuren en vormen. We volgen daarbij de traditie van een Zuid-Afrikaanse stam, de N’debele, die zich bedient van heldere kleuren en geometrische patronen. De vrouwen van deze stam beschilderen zo hun huizen, maar verbeelden daarin ook hun dromen en wensen.

Met deze abstracte manier van schilderen vertel jij je verhaal. Achteraf wisselen we van gedachten over o.a .de betekenis van je kleurgebruik. Want de kleuren vertellen jóu een verhaal.

Toegepaste kunst

piano Mineke de Vries gebruikt de N’debele traditie ook als toegepaste kunst op muziekinstrumenten en gebruiksvoorwerpen (zie foto). Verschillende van deze instrumenten staan in cultuurhuizen in Nederland (zie ook de site van Pianoservices Amsterdam bij Archief: Kunstvleugel Pretoria en Durban: http://www.pianoservices.nl/nieuws.asp?id=13&toon=archief)
Contact:
Boek
E-mail LinkedIn Overig
© Tom van den Dungen 2012